Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach Nails Olympic Show 
Perfect French 05.04.2019 - 07.04.2019r.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane
Firma
NIP
Imię i nazwisko *
Ulica
Kod, miejscowość
Województwo
Tel *
e-mail *
Potwierdzenie płatności
PARAGON
FAKTURA
Zanzacz wybór *
Dywizja I
Dywizja II
STARTUJE W KONKURENCJI : *
MANICURE HYBRYDOWY
SALON NAILS
PINK & WHITE AKRYL
PINK & WHITE – ŻEL
ZDOBIENIE PŁASKIE
NAIL ART 3D
SZTYLET DESIGN
TIP BOX
TIP BOX
STUDIO NAIL ART
STUDIO TEAM
ROSYJSKI MIGDAŁ
FACE ART
 
OPŁATY:
 

DYWIZJA 1

1 KONKURECJA        130 PLN
2 KONKURENCJE     190 PLN
3 KONKURENCJE     270 PLN
4 KONKURENCJE     350 PLN
5 KONKURENCJI      450 PLN     
6 KONKURENCJI      530 PLN
7 KONKURENCJI      610 PLN
8 KONKURENCJI      690 PLN
9 KONKURENCJI      770 PLN

DYWIZJA 2

1 KONKURECJA         150 PLN
2 KONKURENCJE      220 PLN
3 KONKURENCJE      320 PLN
4 KONKURENCJE      420 PLN
5 KONKURENCJI       530 PLN
6 KONKURENCJI       630 PLN
7 KONKURENCJI       730 PLN
8 KONKURENCJI       830 PLN
9 KONKURENCJI       930 PLN

ORGANIZATOR :

Nails Olympic Show Perfect French  - Joanna Nawrocka, Danka Błotna
SUN CLASSIC DAMIAN NAWROCKI
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 16/58, 60-681 POZNAŃ

DANE DO WPŁATY:

SUN CLASSIC DAMIAN NAWROCKI
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 16/58, 60-681 POZNAŃ
Nr konta: 94 1090 1737 0000 0001 3368 2562

ADRES PRZESYŁANIA TIP BOXÓW:

JOANNA NAWROCKA
UL. UMULTOWSKA 39, 61-614 POZNAŃ

*
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez Organizatora Mistrzostw.
*
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej przez Organizatora Mistrzostw oraz przez podmioty z nią współpracujące.
*
Ponadto oświadczam, że zapoznał-am/-em się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.
*
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonywanie przez Organizatora Mistrzostw i podmiotów z nią współpracujących nagrywania/fotografowania/zapisu cyfrowego mojego uczestnictwa w mistrzostwach Nails Olympic Show – Prefect French i ich rozstrzygnięcia na scenie odbywającego się w ramach targów LOOK Beauty VISION 2018 oraz na odtwarzanie tego nagrania w wybranej przez Organizatora Mistrzostw formie w tym publiczne odtwarzanie, reemitowanie w środkach masowego przekazu (radio telewizja internet) oraz publikowanie zdjęć z tego pokazu w celach marketingowych, reklamowych i informacyjnych. Dodatkowo oświadczam, iż jestem świadoma/y, że od organizatora wskazanej imprezy za wykormateriałów których dotyczy niniejsza zgoda nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie. ”
Proforms
Reload

Harmonogram 2019

Piątek 5.04.2019

8:30  –  9:00 Rejestracja uczestników konkurencji Zdobienie Płaskie 
9:15    10:45 Zdobienie Płaskie  -90 min (1 ręka)
8:30 –  9:00 Rejestracja uczestników Manicure Hybrydowy
9:15  – 10:00 Manicure Hybrydowy – 45 min (2 ręce) (45min dla 1 dywizji, 30min dla 2 dywizji)
12:30 – 13:00  Rejestracja uczestników konkurencji Salon Nails
13:15 – 14:15 Salon Nails – 60 min. (1 ręka)
12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników Face Art.
13.15 – 14:45 Face Art. 90min (1 tips)
15:30 - 15.45 Rejestracja uczestników Rosyjski Migdał
16:00 – 17:15 Rosyjski Migdał 75min. ( 1ręka)

Sobota 6.04.2019

8:00 – 8.30  Rejestracja uczestników Pink & White kategoria AKRYL
8:45  11:15 Pink & White kategoria AKRYL 2,5 h ( 2 ręce)
9:00 – 9.30 Rejestracja uczestników konkurencji  Studio Nail Art.
9:45  10:45 Studio Nail Art. 60 min. (3 tipsy)
11:30 – 11.45 Rejestracja uczestników Sztylet Design
12.00 – 14:00 Sztylet Design 120 min. (1 ręka)
14:45 – 15.00 Rejestracja uczestników Studio Team
15:15 – 16:45 Studio Team – 90 min. (1 ręka)

Niedziela 7.04.2019

9.00 – 9:15 Rejestracja uczestników Pink & White kategoria ŻEL
9:30  - 12.00 Pink & White kategoria ŻEL – 2,5 h (2 ręce)
9.00 – 9:15 Rejestracja uczestników Nail Art 3D
9:30 -  12.30  Nail Art 3D – 3h (2 ręce)
16.30 Ogłoszenie wyników

Copyright © 2016 Nails Olympic Show