Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach Nails Olympic Show 
Perfect French 23-24-25.03. 2018r.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane
Firma
NIP
Imię i nazwisko *
Ulica
Kod, miejscowość
Województwo
Tel *
e-mail *
Potwierdzenie płatności
PARAGON
FAKTURA
Zanzacz wybór *
Dywizja I
Dywizja II
STARTUJE W KONKURENCJI : *
MANICURE HYBRYDOWY
SALON NAILS
PINK & WHITE AKRYL
PINK & WHITE – ŻEL
ZDOBIENIE PŁASKIE
NAIL ART 3D
SZTYLET DESIGN
TIP BOX
TIP BOX
STUDIO NAIL ART
STUDIO TEAM
 
OPŁATY:
 

DYWIZJA 1

1 KONKURECJA        120 PLN
2 KONKURENCJE     180 PLN
3 KONKURENCJE     260 PLN
4 KONKURENCJE     340 PLN
5 KONKURENCJI      440 PLN     
6 KONKURENCJI      520 PLN
7 KONKURENCJI      600 PLN

DYWIZJA 2

1 KONKURECJA         140 PLN
2 KONKURENCJE      210 PLN
3 KONKURENCJE      310 PLN
4 KONKURENCJE      410 PLN
5 KONKURENCJI       520 PLN
6 KONKURENCJI       620 PLN
7 KONKURENCJI       700 PLN

ORGANIZATOR :

Nails Olympic Show Perfect French  - Joanna Nawrocka, Danka Błotna
SUN CLASSIC DAMIAN NAWROCKI
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 16/58, 60-681 POZNAŃ

DANE DO WPŁATY:

SUN CLASSIC DAMIAN NAWROCKI
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 16/58, 60-681 POZNAŃ
Nr konta: 94 1090 1737 0000 0001 3368 2562

ADRES PRZESYŁANIA TIP BOXÓW:

JOANNA NAWROCKA
UL. UMULTOWSKA 39, 61-614 POZNAŃ

*
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez Organizatora Mistrzostw.
*
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej przez Organizatora Mistrzostw oraz przez podmioty z nią współpracujące.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych Organizatora Mistrzostw i podmiotów z nią współpracujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.
*
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonywanie przez Organizatora Mistrzostw i podmiotów z nią współpracujących nagrywania/fotografowania/zapisu cyfrowego mojego uczestnictwa w mistrzostwach Nails Olympic Show – Prefect French i ich rozstrzygnięcia na scenie odbywającego się w ramach targów LOOK Beauty VISION 2018 oraz na odtwarzanie tego nagrania w wybranej przez Organizatora Mistrzostw formie w tym publiczne odtwarzanie, reemitowanie w środkach masowego przekazu (radio telewizja internet) oraz publikowanie zdjęć z tego pokazu w celach marketingowych, reklamowych i informacyjnych. Dodatkowo oświadczam, iż jestem świadoma/y, że od organizatora wskazanej imprezy za wykormateriałów których dotyczy niniejsza zgoda nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie. ”
Proforms
Reload

Copyright © 2016 Nails Olympic Show